Ekonomia

Wiedza

Pomoc dla beneficjenta projektów unijnych

Pomoc dla beneficjenta projektów unijnych

Dzięki Funduszom Europejskim zostało sfinalizowanych wiele projektów. Efektywnie ukończony projekt potrzebuje jednakże rzetelnego przygotowania i oraz przeprowadzenia wielu działań mających za zadanie osiągnięcie wszystkich instrukcji wynikających z umowy o dofinansowanie. W jaki sposób efektywnie zarządzać projektem? Kto może zostać beneficjentem? Jak wygląda wydajne doradztwo projektowe? Jak umożliwić firmie rzetelną realizację umowy? Sprawdź, kto i jak może zostać beneficjentem.

Celowy wniosek to podstawa.

Wedle przepisów prawnych wniosek o dotacje może złożyć w rzeczywistości każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych są placówki samorządu terytorialnego, placówki, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, stowarzyszenia a także wszystkie pozostałe podmioty poza administracją publiczną. Na ogół wskazana instytucja ogłasza nabór wniosków do wyznaczonego projektu. Dofinansowanie z funduszy unijnych można dostać między innymi na rozwój przedsiębiorstwa, rewitalizację terenów, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dofinansowanie powinien przygotowany poprawnie w stosunku do wymogów formalnych. Nie ulega wątpliwości kluczowym oparciem dla uzasadnienia aplikowania o dotację musi być prawidłowość uzasadnienia celu związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Określenie źródła finansowania projektu jest nieodzowne, powinno się określić właściwy projekt, jaki będzie charakteryzował formę działalności beneficjenta.

określenie etapów projektu powinien być jednym z podstawowych elementów wniosku. Powinno się zapoznać się szczegółowo z treścią i instrukcjami projektu, gdyż owocne zaakceptowanie aplikacji o dotację nie oznacza pomyślnej realizacji instrukcji projektu. Bowiem właśnie na beneficjencie ciąży obowiązek prowadzenia całej żądanej dokumentacji i przestrzegania wytyczonych procedur.

Po przyjęciu umowy o dofinansowanie tak naprawdę wówczas rozpoczyna się najbardziej trudny etap. Poprawna adaptacja poleceń wynikających z projektu przede wszystkim opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród wymogów znajduje jest dodatkowo dokładne wykazanie poniesionych kosztów. W sytuacji niekompletnej dokumentacji, nie osiągnięcia instrukcji powiązanych z kontrolą i audytem projektu unijnego przedsiębiorca może spodziewać się utraty części lub całości dofinansowania. Tym samym dla przedsiębiorcy, który chce prawidłowo zarządzać projektem potrzebnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Wiarygodny zespół doradców pomoże na poziomie przygotowania wniosku i zaspokojenia wszystkich formalnych wymogów, ale zajmie się nadzorowaniem kolejnych kroków. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują kompetentni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może oczekiwać skrupulatnej analizy procesu projektowego, tak samo w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Profesjonaliści mający wyśmienite kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego przekażą kompletną dokumentację sprawozdawczą . Udzielą wsparcia przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i solidnego określenia końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie wyłącznie wsparciem w czasie spełnienia ustalonych w instrukcji wytycznych, ale szczególnie gwarancją sukcesu w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Kontakt

Redakcja: ul. Bursztynowa 31
20-576 Lublin
Tel.: +48606 281 023
E-mail: scholar@sitte.pl