Nauka

Wiedza

Będzińskie skarby - co warto zobaczyć w tym mieście?

Będzińskie skarby - co warto zobaczyć w tym mieście?

Będzin jest jednym z najbardziej interesujących ośrodków miejskich na terenie Zagłębia. Tutejsze atrakcje sprawiają, że wycieczki po Będzinie będą dla każdego z nas wspaniałą lekcją historii.

Co trzeba zobaczyć w trakcie poznawania tego ośrodka miejskiego? Jakie atrakcje znajdujące się w Będzinie mogą zrobić na gościach najsilniejsze wrażenie? Będzin może się poszczycić ważną pamiątką z okresu średniowiecza. Są nią fragmenty średniowiecznych murów miejskich, które dawniej otaczały całe stare miasto. Wśród zabytków sakralnych na szczególną uwagę zasługuje kościół parafialny Świętej Trójcy. To ważna budowla, pamiętająca okres panowania Kazimierza Wielkiego.

Przedwojenny Będzin był istotnym ośrodkiem osadnictwa dla ludności żydowskiej. Do dziś przypominają nam o tym takie miejsca, jak Plac Bohaterów Getta Będzińskiego na obszarze getta a także Dom Modlitwy Cukermana. Intryguje również synagoga Mizrachi, nad którą opiekę sprawuje obecnie Muzeum Zagłębia. Instytucja ta ma jeszcze pod swoją opieką Pałac na Gzichowie oraz zamek, wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego. Obecnie w miejscach tych można oglądać interesujące ekspozycje, dzięki którym można lepiej poznać dzieje Będzina oraz jego dawnych mieszkańców.

Kontakt

Redakcja: ul. Bursztynowa 31
20-576 Lublin
Tel.: +48606 281 023
E-mail: scholar@sitte.pl