Nauka

Wiedza

Wpływ globalnej epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne

Wpływ globalnej epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne

Sytuacja w toku utrzymywania się pandemii COVID-19 a także wynikający z niej kryzys gospodarczy wpłynęły tragicznie na kondycję zdrowia psychicznego masy osób oraz uformowały nowe problemy dla osób wcześniej cierpiących na schodzenia psychiczne a także przykładowo zaburzenia związane z nałogami.

Plus minus 4 na 10 pełnoletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej informowało w ciągu pandemii przejawy stanów lękowych czy też depresyjnych. W ostatnich okresach była to blisko 1 osoba na 10 pełnoletnich. Do zwykle zgłaszanych problemów związanych ze zdrowiem umysłowym a także samopoczuciem przynależą:

  • problemy z uśnięciem ewentualnie prawidłowym snem - ponad jedna trzecia osób
  • problemy z jedzeniem i odżywianiem - więcej niż 30% ludzi
  • podniesienie spożycia napojów alkoholowych ewentualnie stosowania narkotyków - więcej niż jedna dziesiąta osób
  • pogorszenie stanu zdrowia, w szczególności chorób przewlekłych na skutek obaw i stresu powiązanego z koronawirusem - ponad jedna dziesiąta osób

W miarę trwania pandemii, jeszcze więcej psychologów jak również osób związanych z pomocą osobom w najwyższym stopniu potrzebującym wykazuje konieczność wzmożenia działań w w ramach zdrowia publicznego. Coraz to gorsze rezultaty badań powiązanych z samopoczuciem zdradzają że bieżący stan pandemii wpływa silnie nie tylko na stan zdrowia fizycznego lecz i na nasze zdrowie psychiczne a także nastrój. Skutki niedociągnięć w tym zakresie mogą być dostrzegalne na długo po wygaśnięciu samego zagrożenia wirusowego. Wsparcie psychoterapeuty, dialog z rodziną oraz przyjaciółmi to najłatwiejsza droga na odnowienie pewnej równowagi a także szerszego spojrzenia, odzyskanie perspektywy na otaczające nas społeczeństwo.

Kontakt

Redakcja: ul. Bursztynowa 31
20-576 Lublin
Tel.: +48606 281 023
E-mail: scholar@sitte.pl